البرز
 

پیشینه تاریخی استان البرز
استان البرز با وسعت 5800 كيلومتر مربع در شمال ايران و در دامنه رشته كوههاي البرز مركزي واقع شده است. جمعيت استان حدود 5/2 ميليون نفر است كه مركز آن شهر كرج است. اين شهر سومين شهر پرجمعيت ايران پس از تهران و مشهد به شمار مي آيد. آب و هواي اين استان تحت تأثير سلسله كوههاي البرز، داراي زمستانهاي سرد و تابستان هاي معتدل است. جنوب استان به دليل مجاورت با دشت، آب و هواي خشك و گرم دارد و اين ويژگي خاص اين منطقه به شمار مي رود كه از يك سو به رشته كوههاي پر برف البرز مي رسد و از سوي ديگر به حاشيه يكي از خشك ترين بيابان هاي ايران منتهي مي شود.
سرزمين كهنسال البرز كه آئين ها، سنت ها و آداب و رسوم ديرپايش همواره گوياي جاودانگي و قدرت ريشه دار فرهنگ آن بوده است، در خود هزاران رمز و راز دارد. سرزمين البرز تكه اي از پارس قديم و سرزمين مادهاست و در رسايي فرهنگ، قدمتي به بلنداي تاريخ فرهنگ ايران زمين دارد. يافته ها و داده هاي باستان شناسي، زبان شناسي و قوم نگاري در دل هزارتوي واژگان سرشار از رمز و راز اين مردم، گوياي سرگذشت هزاره هاي گمشده است. دامنه رشته كوههاي البرز از ديرباز به دليل آب و هواي مناسب و رودخانه هاي جاري و پناهگاه هاي مطمئن، هميشه محل استقرار موقت و دائم اقوام و گروههاي مختلف بوده است.


 

اشتهارد
ساوجبلاغ
طالقان
کرج
نظر آباد
X

1. امام زاده رحمن و زید
2. امام زاده احمد و محمود
3. امام زاده جعفر
4. امام زاده حسن
5. امام زاده موسی
6. امام زاده هادی - علی نقی
7. آهنین راه و پل سنگی گچسر
8. اولین کارخانه ذوب آهن ایران
9. امامزاده عبدالله و طاهر
10. امامزاده محمد سیجان
11. امامزاده سلیمان
12. امامزاده عبدالقهار
13. آرامگاه امامزاده کبری وام صغری
14. آرامگاه امامزاده رحمن و امامزاده زید
15. امامزاده عبدالقهار
16. برج سنگی گچسر
17. برج کردان
18. برج میدانک
19. برج آب رزكان نو امامزاده حسین گورآب
20. بقایای آتشکده سنگی تخت رستم
21. بقعه شاه زاده سلیمان
22. پل شاه عباسی
23. پل دختر
24. پل رود شور
25. تپه فردوس
26. تپه کمال‌آباد
27. تپه شیرین‌آباد
28. تپه کلمه
29. تپه کیکاور
30. تپه و قلعه حیدرآباد
31. تپه وسطر
32. تپه‌های مراد تپه
33. تپه آلارد
34. تپه و قلعه حیدرآباد
35. تپه‌های مراد تپه
36. تپه تله اسکی
37. تپه دزدبر
38. شاهزاده حسین (کرج)
39. حمام حیدرآباد
40. حمام مصباح
41. حمام بیلقان
42. حمام هلجرد
43. غار یخمراد در کهنه ده
44. قلعه دختر کلاک
45. قلعه دزدبند شهرستانک
46. قلعه پلنگ‌آباد
47. قلعه صمصام
48. قلعه وکیل
49. کاخ سلیمانیه
50. کاخ مروارید
51. کاخ رضا شاهی گچسر
52. کاروانسرای شاه‌عباسی (کرج)
53. کاروانسرای ینگه امام
54. کاروانسرای شاه عباسی
55. کوره‌های آجر پزی بیلغان
56. عمارت شهرستانك غار یخ مراد

X

1. اغلان تپه ساوجبلاغ
2. آرامگاه پیر جمشید
3. آرامگاه پیر کشی
4. آرامگاه پیر وشته (پیر نمیر)
5. آرامگاه شیخ (پیر) حسین الهی
6. امامزاده قاضی
7. امامزاده قاضی میر سعید
8. امامزادگان سیدعلاءالدین وشرف الدین
9. امامزاده عبدالله و صالح
10. امامزاده حمزه و عبدالله
11. امامزاده هادی ینگی امام
12. امامزاده یحیی و بی‌بی شهربانو
13. اسفاران حسینیه قدیمی جوستان
14. آسیاب حاج رحیم، روستای هیو آبشار روستای سیرود
15. بقعه بادمشتان
16. بقعه سید شرف الدین
17. برج آرامگاهی روستای كردان كاروانسرای ینگی امام
18. بقعه خشت و گل
19. بقعه بی بی سكینه سنقرآباد روستای سنج
20. پل بانو صحرا
21. پل حاج کاظمی
22. پل برغان
23. پیرچنار روستای كردان امامزاده شعیب روستای رامجین
24. تپه سرقین
25. تپه گورستان چهارباغ
26. تپه لشکرآباد ساوجبلاغ
27. تپه روستای قوهه
28. تپه قاسم‌آباد بزرگ
29. تپه قلعه فالیس
30. تپه دره میر آش
31. تپه قلعه سر
32. تپه قلعه دیو
33. تپه گرجیان
34. تپه‌های خرم آباد
35. تپه قلعه قلدوش (قله دوش)
36. تپه نمکلان
37. تپه ینگی امام
38. تکیه ناوه و کش رود
39. حسینیه برغان
40. حمام روستای فشندک حمام روستای بزج
41. حمام روستای کلانک
42. حمام روستای میر
43. حمام روستای نویزک
44. حمام هرجاب
45. شاه تپه ساوجبلاغ
46. شاهزاده حسین (ساوجبلاغ)
47. قلعه نوده (قلعه کیان خاتون)
48. گورستان گبری
49. گنج تپه خوروین
50. گورستان زرتشتیان
51. محوطه آردکان‌تپه
52. محوطه ارباغ
53. محوطه تکیدر
54. محوطه خرابه‌های تلو
55. محوطه شلانک بن
56. محوطه مرغ استل
57. محوطه خانه مالان
58. محوطه خرابه‌های تلو
59. محوطه ۱ شکار چر
60. محوطه پوله چال
61. محوطه خرماله کول
62. محوطه روناسر
63. محوطه لمبران
64. محوطه زرده گهره و پنجعلی تپه
65. محوطه واگین سو
66. محوطه مرجان
67. مسجد جامع قدیمی سیبستان
68. موشلان تپه ساوجبلاغ

X

1. الوند تپه
2. امامزاده چهل دختر تینال تپه
3. تپه ازبکی
4. تپه تیکان
5. تپه قارپوزآباد
6. تپه قزل حصار شرقی
7. تپه قزل حصار غربی
8. تپه کول بهرام
9. تپه گازر سنگ
10. تپه محمدآباد
11. تپه محمدآباد دولت‌آباد
12. تپه مسکین‌آباد
13. تپه منجوق تپه
14. تپه نجم‌آباد
15. خانه دکتر مصدق
16. مسجد قدیمی حضرت ابوالفضل
17. یخچال روستای نجم آباد

X

1. امامزاده شاه محمد حنفیه روستای کرکبود
2. امامزاده اسماعیل و اسحاق (صالح) روستای گته ده
3. امام زاده زکریا در میراش
4. امام زاده ابراهیم علی
5. امام زاده سید علی الدین
6. امام زاده مهراب
7. امام زاده میر سعید
8. امام زاده موسی و سلیم
9. امام زاده هارون
10. امام زاده یوسف
11. امام زاده محمدباقر و سید اسماعیل امامزاده یوسف (ع)
12. بقعه متبرکه امامزاده قاضی میر سعید (ع)
13. بقعه متبرکه امامزاده بی بی سکینه (س)
14. بقعه متبرکه امامزاده پیر جمشید (ع)
15. بقعه متبرکه امامزاده حسن بن زکریا (ع)
16. برج مقبره‌ای شیخ (پیر) حسین الهی روستای دیزان
17. تپه باستانی قلعه دیو روستای لهران
18. تپه باستانی شاه کوه روستای نویز
19. تکیه روستای جوستان
20. حمام شهرک طالقان
21. حمام روستای سنگ بن طالقان
22. حمام تاریخی روستای دهدر
23. حمام تاریخی نساء سفلی
24. حمام تاریخی روستای فشندک
25. خانه آیت اله طالقانی
26. حمام دیزان
27. سنگ‌نوشته گردنه عسلک
28. سد طالقان رودخانه شاهرود
29. غار بادامستان
30. غار پنجعلی روستای میناوند
31. قبرستان تاریخی روستای آرموت
32. قلعه دختر روستای گته ده
33. قلعه منصور طالقان
34. قلعه ارژنگ روستای میناوند
35. قلعه کیقباد روستای هرنج
36. قلعه اسماعلیان
37. قلعه منصور
38. قلعه کی قباد
39. قلعه دختر
40. قلعه پراچان
41. قلعه فالیس
42. گورستان روستای گته ده
43. محوطه باستانی لمبران
44. محوط باستانی مرجان تپه
45. محوطه تاریخی قزوین دشت روستای اوانک
46. محوطه تاریخی - اسلامی تکیدر شهرک طالقان
47. محوطه باستانی هورسی بند شهرک طالقان

X

1. امامزاده‌ام کبری و ام صغری
2. امامزادگان زید و رحمان که معروف به سه گنبدان
3. امامزاده سلیمان
4. حسینیه صیادیه
5. حمام محله صیادیه
6. قلعه دیزبون
7. کوه گهور (گبری) یا بز قلعه