زنجان

پیشینه تاریخی استان زنجان
استان زَنجان(به پارسی میانه: زنگان) یکی از استان‌های ایران می‌باشد که در شمال غربی ایران قرار گرفته و از مناطق آذربایجانی‌نشین محسوب می‌شود. مرکز این استان شهر زنجان است . وسعت استان برابر ۲۲۱۶۴ کیلومتر مربع و جمعیّت استان بر اساس آخرین آمار ۱٫۰۱۵٫۷۳۴ نفر است.
قدمت این استان متعلق به اواخر هزاره دوم قبل از میلاد است. مرکز این استان کهنسال در قبل از اسلام زنگان یا زندیگان و به معنای منسوب به کتاب زند نام داشته‌است که پس از استیلای اعراب بنا به ضرورت تلفظ معرب به زنجان تغییر یافته‌است. این استان از قدیم به سبب قرار گرفتن در حاشیه جاده ابریشم و راه تجاری مسیر هند و چین به اروپا دارای اهمیت خاصی بوده‌است. استان بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در سال ۱۳۷۶ دارای هفت شهرستان به نامهای زنجان-ابهر-خرمدره-خدابنده-ایجرود-طارم و ماهنشان است. ودر مرداد سال۱۳۹۲شهرستان سلطانیه به آن اضافه شد ودارای هشت شهرستان شد. بنای عظیم گنبد سلطانیه که بعد از کلیسای جامع فلورانس و ایاصوفیه در استانبول عظیم ترین گنبد تاریخی جهان بشمار می‌آید، در این استان قرار دارد. همچنین این بنا بزرگترین گنبد آجری دنیا را دارد.


ابهر
ایجرود
خدابنده
خرمدره
زنجان
طارم
ماه نشان
X

1. امامزاده کهریز
2. تپه آغ بولاغ
3. تپه ارمنی یوردی
4. تپه ارهان
5. تپه الله اکبر
6. تپه المکی ۲
7. تپه الملکی ۱
8. تپه امامزاده دوسنگان
9. تپه امامزاده طهماسب‌آباد
10. تپه امامزاده علی
11. تپه امامزاده قیاسیه
12. تپه امامزاده کبود گنبد
13. تپه امامزاده یحیی
14. تپه بابا بیگلو
15. تپه برج خان
16. تپه بلاغ (سلمان کندی)
17. تپه تاقچالار
18. تپه تولکه
19. تپه چخماق داشه
20. تپه چشمه قنبر
21. تپه چهار داخ
22. تپه خرابه دربند
23. تپه خرابه کت
24. تپه خرابه لر
25. تپه خراسانلو ۱
26. تپه دوزه دره
27. تپه دیوان بیگی ۲
28. تپه زرنگول ۱
29. تپه زرنگول ۳
30. تپه سایط
31. تپه سنبل‌آباد
32. تپه شایین
33. تپه صفر اولن
34. تپه علی‌یورد
35. تپه غریب علی تپه
36. تپه فخره ۱
37. تپه قانچی خرابه سی
38. تپه قلعه باشی
39. تپه قمیشلی
40. تپه قند علی
41. تپه قوش خانه
42. تپه قوش قانا
43. تپه کاروانسرا
44. تپه کول تپه ۱
45. تپه کول تپه ۲
46. تپه کولوک لر
47. تپه کوه سنگر
48. تپه گل تپه
49. تپه گوزی
50. تپه گوی سده
51. تپه محمد قلی کریز ۳
52. تپه مرز آلته
53. تپه مزرعه علی بولاغی
54. تپه میدان امیربستاق
55. تپه نور تپه
56. تپه یوسف‌آباد
57. جیران تپه
58. سرهنگ تپه
59. قلعه آغور
60. قلعه بیوک خان
61. قلعه تپه سروجهان
62. قلعه حوض له
63. قلعه قیز لار قلعه سی
64. قلعه نوادر
65. گورستان آرادره
66. گورستان ترکانده گدیگه
67. محوطه آغ یازو
68. محوطه بوروخ تپه
69. محوطه خرابه لر
70. محوطه خرابه نادرآباد
71. محوطه سویوخ بولاغ
72. محوطه علی‌آباد ۲
73. محوطه قالا
74. محوطه قلاجیه
75. محوطه کولوک
76. محوطه کوله خرابه
77. محوطه گشه داش
78. محوطه گوره چال
79. محوطه گوور مزاره
80. محوطه ملک بولاغی
81. نقش‌برجسته داش کسن

X

1. تپه آرابولاغ
2. تپه ایلجک
3. تپه تات باغی ۱
4. تپه تات باغی ۲
5. تپه تاس
6. تپه تالپ یال ۱
7. تپه تالپ یال ۲
8. تپه تکان
9. تپه سها چای
10. تپه شادگلی
11. تپه شعبان دره
12. تپه شور
13. تپه علی‌آباد ۱
14. تپه قره لان
15. تپه قلعه کیوان شاه
16. تپه قیزلارقلعه‌سی
17. تپه کولر
18. تپه گلابر گولی
19. تپه گوشا تپه لر
20. تپه گوشوخ
21. تپه مونجقلی
22. تپه نوبر
23. تپه هاچا
24. طالب تپه
25. قلعه آق قلعه گلابر
26. گورستان سره جی ۱
27. گورستان سره جی ۲
28. محوطه آرایال
29. محوطه جمجمه
30. محوطه قلی خان
31. محوطه کاروانسرا
32. محوطه لهوم

X

1. آلیک تپه
2. امام تپه
3. امام تپه
4. پاشاتپه
5. پولی تپه بزرگ
6. پولی تپه کوچک
7. تپه آبی
8. تپه آدی غیب
9. تپه آشاغی قره بوتا
10. تپه الپانه
11. تپه امام
12. تپه امامزاده کهریز
13. تپه اوچ بلاغی
14. تپه ایسی سو
15. تپه بابا قلعه سی
16. تپه بایر
17. تپه بویوک
18. تپه بیرینجک
19. تپه پیرگاوگل
20. تپه تخت
21. تپه تک آغاجی
22. تپه تک امام
23. تپه تورمتای
24. تپه تهمز امامی
25. تپه حیاط غیب
26. تپه خان احمد حصاری
27. تپه خرابه نچار
28. تپه خرمن یری بزرگ
29. تپه دربچه
30. تپه درویش علی
31. تپه دره گوزه سی
32. تپه رحیم
33. تپه زندان وسط
34. تپه سودا قولان
35. تپه سویوخ بولاغ
36. تپه شاقی
37. تپه شینستان
38. تپه عابد گولی
39. تپه علی ارداق چارداقی
40. تپه فخرالدین
41. تپه قارگل تپه کوچک
42. تپه قالا یالی
43. تپه قالایاله (قلعه کیوان)
44. تپه قبر گرمابه
45. تپه قره بولاغ
46. تپه قلعه آقا
47. تپه قلعه قوشه کند
48. تپه قلعه کیخسرو
49. تپه قوشه بلاغ
50. تپه کرسف
51. تپه کندیری
52. تپه کندیری ۱
53. تپه کندیری بیجقین
54. تپه کوزه سران
55. تپه کهریزباشی
56. تپه گریز
57. تپه گل حصار
58. تپه گل ویس
59. تپه گنج گولی
60. تپه گنگک
61. تپه گور قبری
62. تپه گورستان امامزاده ابراهیم
63. تپه گورستان بیرینجیک
64. تپه گورستان حسن خان بولاغی
65. تپه گورستان کهنه چنگور
66. تپه گویجه قیه
67. تپه لر
68. تپه ماقالاق
69. تپه منجیق لیغ
70. تپه منطش
71. تپه مهدی قشلاقی
72. تپه میانی قره بوتا
73. تپه میرزا بلاغی بزرگ
74. تپه نورآباد (بیوک تپه)
75. تپه یددی امام
76. تپه یل درمان
77. تپه ینگی کند
78. تپه یوخاری قبرستان
79. تپه یوخاری کند
80. تپه‌حصار بزرگ
81. تپه‌حصار کوچک
82. توپراق تپه
83. توکلی‌تپه
84. توکمه‌تپه
85. تولکی تپه
86. تیمور تپه
87. چال تپه بزرگ
88. چال تپه کوچک
89. حجر تپه
90. داش تپه
91. دو تپه سفلی
92. شاهلی تپه
93. غازان تپه
94. قارگل تپه بزرگ
95. قالاتپه
96. قروق‌تپه
97. قیه تپه
98. کوره بلاغ تپه سی
99. کولی تپه
100. کولیک تپه
101. گونلی تپه
102. گوی‌گوزه‌تپه
103. منجیق تپه
104. مورچه‌تپه
105. نجار تپه
106. محوطه قزل گدیک
107. مسجد جامع سجاس

X

1. آرامگاه سید ابوالقاسم مجتهد میرزایی
2. آرامگاه مجتهدی
3. آق تپه بهرام بیگ
4. اوزلیک تپهبازار زنجان
5. برج و بارو زنجان
6. بنو تپه
7. پل حاج سید محمد
8. پل سردار
9. پل میر بهاءالدین
10. پورسخلو تپه
11. تپه آرغاجی
12. تپه آق‌بلاغ
13. تپه آقلی داش
14. تپه اربابی کوچک
15. تپه الو کندی
16. تپه اندآباد علیا
17. تپه اوراچی
18. تپه اورتاچمن
19. تپه اورته بلاغ
20. تپه بابا گول
21. تپه بابا گول بالا
22. تپه باغلوجه آقا
23. تپه بالا جاتپه
24. تپه برج اوستی
25. تپه برونده
26. تپه بلوغ
27. تپه پول دره
28. تپه تورپاق قلعه ارمغانخانه
29. تپه جهانگیر
30. تپه چاناق بلاغی
31. تپه چای قبری
32. تپه چمبلی بل
33. تپه چمخاق داشلی
34. تپه چهارشوت تپه سی ۱
35. تپه چهارشوت تپه سی ۲
36. تپه چهل بلاغ کوچک
37. تپه حاجی پیر
38. تپه حمام بزرگ
39. تپه خانم دوشان‌تپه‌سی
40. تپه خراب گلیجه
41. تپه خسرو بلاغی
42. تپه داش آتن
43. تپه داش قاباقی
44. تپه داش گل تپه سی
45. تپه داش گل کوچک
46. تپه دمیر پخت
47. تپه دوسران
48. تپه ده‌باشی
49. تپه سلطان بلاغی
50. تپه سلطان جلبی
51. تپه سولولار
52. تپه شاه بلاغی
53. تپه شیخ حسن
54. تپه قانلی بلاغ
55. تپه قایالی اسفناج
56. تپه قبله بلاغی
57. تپه قدیمی ریحان
58. تپه قرقا تپه
59. تپه قره قوش لان
60. تپه قزل ارخ
61. تپه قلاچه
62. تپه قلعه (ضیاآباد)
63. تپه قلعه ۱
64. تپه قلعه ۲
65. تپه قلعه آق کند
66. تپه قلعه باشیز
67. تپه قلعه تپه سی
68. تپه قلعه چارخ‌آباد
69. تپه قلعه قرخ قز
70. تپه قلعه قره تپه
71. تپه قلعه قندر قالو
72. تپه قلعه گاور قبر
73. تپه قلقل دره
74. تپه قمشلو
75. تپه قوچی کندی
76. تپه قورت یاتان
77. تپه کاروانسرا گل تپه
78. تپه کلک‌لی
79. تپه کلیسا
80. تپه کهنه کت یری
81. تپه گلیک چای
82. تپه گورستان اربابی
83. تپه گورستان ارقین
84. تپه گورستان ارمغانخانه
85. تپه گورستان پل آقاج
86. تپه گورستان شیخ حسن
87. تپه گورستان کهنه
88. تپه گورستان نوهل
89. تپه گوگجه قیا
90. تپه گوی بولاغ
91. تپه نوهل
92. تپه ولد کندی
93. تپه یانوخ گوزه
94. تپه یوخاری چای
95. چاخ چاخ تپه
96. چال صورت تپه
97. حمام تپه
98. حمام تپه کوچک
99. داشلی تپه (اشی تپه)
100. دلیک تپه
101. ساخسی تپه
102. ساختمان دارائی (بنا و باغ)
103. ساری تپه
104. سولیجار تپه
105. شاگول تپه
106. شاه تپه سی
107. شاه مراد تپه
108. خانه بهمنی
109. خانه خدیوی
110. خانه ذوالفقاری
111. خانه شیخ‌الاسلامی
112. قبرستانهای نور علی بلاغی
113. قلعه سهرین
114. قلعه قلتوق
115. قلعه هورگی
116. کارخانه کبریت سازی
117. کاروانسرای دخان
118. کاروانسرای سنگی
119. کاروانسرای نیک‌پی
120. کچل تپه تیکمه داش
121. کند تپه
122. گاورتپه
123. گرگان تپه آق کند
124. گورستان ساری تپه
125. منجیق تپه تیکمه داش
126. مجموعه ینکجه
127. محوطه چمخاق کندی
128. محوطه دبهر
129. محوطه درمان قاباغی
130. محوطه درویش دره
131. محوطه دوز یول
132. محوطه سایان
133. محوطه شیرزاد
134. محوطه علی بلاغ
135. محوطه قارقا دورماز
136. محوطه قوی بلاغی
137. محوطه کلارخاج
138. محوطه کمالی دوزوی
139. محوطه گلیک بوین
140. محوطه مراد دره سی
141. مسجد میرزائی
142. مسجد جامع زنجان
143. مسجد چهل‌ستون زنجان
144. مسجد جمیله خانم
145. مسجد اسحاق‌میرزا
146. مسجد عباسقلی
147. مسجد دمیریه

X

1. تپه درمان تپه سی
2. تپه دستاران

X

1. آتشکده الزین (الیز)
2. آتشکده پیرچم
3. آتشکده تشویر
4. تپه قلعه گبری آببر
5. تپه میرکندی
6. تپه و گورستان منجیق تپه
7. سد کردآباد
8. سد طبیعی باکلور
9. قلعه سميران

X

1. ال تپه سی
2. اوزرلیک تپه
3. تپه آق یر ۱
4. تپه آق یر ۲
5. تپه اق یر ۴
6. تپه اهکلیک یر
7. تپه بدابورجی
8. تپه بورمایقیلان
9. تپه پاپی قبری
10. تپه پالچیقلی
11. تپه تندیرلی
12. تپه چپ دره سی
13. تپه چمن باشی
14. تپه چهل‌خانه
15. تپه خرابه دالی
16. تپه داشلی قیه
17. تپه روستای قدیم
18. تپه سارای
19. تپه علمدار
20. تپه قلعه اینچه
۱ 21. تپه قلعه اینچه ۲
22. تپه قلعه جوق
23. تپه قلعه رز
24. تپه قلعه سینار
25. تپه قلعه قوزیجاق
26. تپه قلعه کاروانسرا
27. تپه قلعه کوسج علیا
28. تپه قلعه مغانلو
29. تپه قوروچی لیک
30. تپه قوشا بولاغ ۱
31. تپه قوشابولاغ
32. تپه قوشابولاغ ۲
33. تپه کلوایچی
34. تپه کند ایچی
35. تپه کورت قشلاقی
36. تپه کولی یونج
37. تپه کهریز تپه سی
38. تپه گورستان پری
39. تپه گوور قلعه سی
40. تپه گوور کندی
41. تپه گیلدیرتپه سی
42. تپه مراش
43. تپه موسی قبری
44. تپه هاد دره سی
45. تپه یار قلعه سی ۲
46. تپه یارقلعه‌سی
47. حمام یری
48. خرمنلی تپه
49. شوراتپه
50. قارقای تپه
51. قازان‌تپه
52. قرش تپه ۲
53. قره‌گل‌تپه‌سی
54. قلعه اهو گه
55. قلعه جوق ۱
56. قلعه دربند قاطرچی
57. قلعه دلیک ایوان
58. قلعه قشلاق
59. قیز قلعه سی
60. گچی قلعه سی
61. گوور قلعه
62. گوردخمه اورجک
63. محوطه آق بولاغ
64. محوطه آق قیه
65. محوطه آق ورن
66. محوطه آق یر
67. محوطه آقا جاقیه
68. محوطه جابر یوردی
69. محوطه جوش جوش بلاغ
70. محوطه چله خانه
71. محوطه حاجی دره سی
72. محوطه حمام یری
73. محوطه خرابه گندی
74. محوطه خرابه لیق
75. محوطه سلیمان کندی
76. محوطه شهر بربر
77. محوطه شیخ نبی
78. محوطه عسگر باغی
79. محوطه قالاخ داش
80. محوطه قلعه بوی
81. محوطه قمیشلی
82. محوطه قمیشلی گل
83. محوطه کت یری
84. محوطه کت یری وهران
85. محوطه کلک لی
86. محوطه کومز بویینی
87. محوطه گلشهر
88. محوطه گوور طبقی
89. محوطه ملک دره سی
90. محوطه ممه صفی
91. محوطه منجیقلی
92. محوطه یورد یری
93. منجوق لغ تپه
94. هارای‌تپه
95. یخچال بوزخانه