کرمانشاه
 

پیشینه استان کرمانشاه
استان کرمانشاه با مساحت ۲۴۶۴۰ کیلومتر مربع، هفدهمین استان جمهوری اسلامی ایران از نظر وسعت به شمار می رود. مرکز استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه است و از استان های غربی کشور به شمار می آید.
این استان در گذشته یکی از مراکز ساسانیان بوده‌است و از همین دوره آثار بسیار زیاد و ارزشمندی در این استان مانند تاق بستان )طاق وسان(، کتیبه بیستون و معبد آناهیتا باقی‌مانده‌است و در طی سده‌های گوناگون نیز به دلیل جایگاه ویژه راهبردی کرمانشاه، این شهرستان دارای اهمیت ویژه‌ای بوده‌است. امروزه نیز از مهم‌ترین شهرهای غرب ایران به شمار می‌رود.
در سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ با روی کار آمدن رضاشاه حکومت مرکزی توانست تا اندازه‌ای نفوذ و قدرت خود را در سراسر ایران تأمین نماید. کرمانشاه از دید گوناگونی آب و هوائی دارای تنوع زیادی است از لحاظ آب و هوایی دارای چهار فصل در یک زمان است برای نمونه قصر شیرین دارای آب و هوای گرم و سنقر و پاوه دارای آب و هوای سرد و کرمانشاه و اسلام آباد غرب دارای آب و هوای معتدل هستند. صنایع دستی در استان کرمانشاه از سابقه تاریخی طولانی برخوردار بوده، بطوریکه روزگاری کرند غرب زرادخانه مهمی بوده که سلاح‌های گوناگون را می‌ساخته است. در تاریخ یورش‌های تیموریان و جنگ‌های ایران و عثمانی، از سلاح‌های ساخت کرند یاد شده است. صنایع دستی در استان کرمانشاه به موازات توسعه کشاورزی و دامداری پیشرفت‌هایی داشته و در اقتصاد و زندگی مردم استان به ویژه عشایر و روستائیان نقش مهمی داشته است.

 

 

اسلام‌آباد غرب - پاوه
جوانرود -دالاهو
جم - ثلاث باباجانی
صحنه - سنقر
قصر شیرین - کرمانشاه
گیلان غرب - هرسین
X

تپه چقاگاوانه

X

1. تپه قلعه نسمه (چورژی)
2. حوض خانه هجیج
3. نقش‌برجسته و کتیبه اورامانات
4. قبرستان گور خمره‌ای شمشیر
5. محوطه چشمه گرماب هیروی

X

1. آتشکده قلعه داور
2. آرامگاه باباشیخ
3. آرامگاه بایزید
4. آرامگاه سلطان سی قلی مه
5. آرامگاه شمس قمر
6. آسیاب حریر
7. آسیاب زیریسک
8. آسیاب سرآسیابان
9. تپه تالینه
10. تپه چقا جعفر
11. تپه چیامیرگه
12. تپه رستم عالی
13. تپه سر میل ۱
14. تپه سر میل ۲
15. تپه شیخ حسن
16. تپه گاودانه خور
17. تپه میدان شاه قلی
18. زندان زینان
19. قلعه سراب کنار
20. قلعه گه
21. قلعه و برج خاموشی
22. قلعه ویرانه
23. کتیبه پل دروازه
24. گورستان ابودجانه
25. گورستان بایزید
26. گورستان داراب
27. گورستان یاآر ابراهیم
28. محوطه کرند
29. مسجد شالان
30. نقش‌برجسته بهشت و دوزخ
31. تپه طلسم
32. بنای دروازه
33. تپه بانحال
34. تپه بیامه
35. تپه چال آویار قلی
36. تپه رش
37. تپه رشید
38. تپه سر چغا
39. تپه کلاشی
40. تپه سی باقر
41. تپه علی‌آباد باباجانی
42. تپه کنه هر
43. تپه ولی
44. زندان قلعه یزدگرد
45. قلعه آشپزگاه
46. محوطه دارقته
47. نقاره‌خانه (دالاهو)
48. تپه صفر بولی
49. تپه سلیمان‌آباد
50. چهارطاقی گنبد کلایی
51. قلعه آشیاوآ
52. قلعه جایدر
53. محل گچ گنبد
54. محوطه والیه
55. آرامگاه ابودجانه
56. محوطه سراب حریر
57. محوطه کپنک سفید
58. تپه چیا کچکینه
59. تپه چیا ولکه
60. تپه ده‌جامی

X

1. آتشکده قلعه داور
2. آرامگاه باباشیخ
3. آرامگاه بایزید
4. آرامگاه سلطان سی قلی مه
5. آرامگاه شمس قمر
6. آسیاب حریر
7. آسیاب زیریسک
8. آسیاب سرآسیابان
9. تپه تالینه
10. تپه چقا جعفر
11. تپه چیامیرگه
12. تپه رستم عالی
13. تپه سر میل
14. تپه شیخ حسن
15. تپه گاودانه خور
16. تپه میدان شاه قلی
17. زندان زینان
18. قلعه سراب کنار
19. قلعه گه
20. قلعه و برج خاموشی
21. قلعه ویرانه
22. کتیبه پل دروازه
23. گورستان ابودجانه
24. گورستان بایزید
25. گورستان داراب
26. گورستان یاآر ابراهیم
27. محوطه کرند
28. مسجد شالان
29. نقش‌برجسته بهشت و دوزخ
30. تپه طلسم
31. بنای دروازه
32. تپه بانحال
33. تپه بیامه
34. تپه چال آویار قلی
35. تپه رش
36. تپه رشید
37. تپه سر چغا
38. تپه کلاشی
39. تپه سی باقر
40. تپه علی‌آباد باباجانی
41. تپه کنه هر
42. تپه ولی
43. زندان قلعه یزدگرد
44. قلعه آشپزگاه
45. محوطه دارقته
46. نقاره‌خانه (دالاهو)
47. تپه صفر بولی
48. تپه سلیمان‌آباد
49. چهارطاقی گنبد کلایی
50. قلعه آشیاوآ
51. قلعه جایدر
52. محل گچ گنبد
53. محوطه والیه
54. آرامگاه ابودجانه
55. محوطه سراب حریر
56. محوطه کپنک سفید
57. تپه چیا کچکینه
58. تپه چیا ولکه
59. تپه ده‌جامی

X

1. آتشکده قلعه داور
2. آرامگاه باباشیخ
3. آرامگاه بایزید
4. آرامگاه سلطان سی قلی مه
5. آرامگاه شمس قمر
6. آسیاب حریر
7. آسیاب زیریسک
8. آسیاب سرآسیابان
9. تپه تالینه
10. تپه چقا جعفر
11. تپه چیامیرگه
12. تپه رستم عالی
13. تپه سر میل
14. تپه شیخ حسن
15. تپه گاودانه خور
16. تپه میدان شاه قلی
17. زندان زینان
18. قلعه سراب کنار
19. قلعه گه
20. قلعه و برج خاموشی
21. قلعه ویرانه
22. کتیبه پل دروازه
23. گورستان ابودجانه
24. گورستان بایزید
25. گورستان داراب
26. گورستان یاآر ابراهیم
27. محوطه کرند
28. مسجد شالان
29. نقش‌برجسته بهشت و دوزخ
30. تپه طلسم
31. بنای دروازه
32. تپه بانحال
33. تپه بیامه
34. تپه چال آویار قلی
35. تپه رش
36. تپه رشید
37. تپه سر چغا
38. تپه کلاشی
39. تپه سی باقر
40. تپه علی‌آباد باباجانی
41. تپه کنه هر
42. تپه ولی
43. زندان قلعه یزدگرد
44. قلعه آشپزگاه
45. محوطه دارقته
46. نقاره‌خانه
47. تپه صفر بولی
48. تپه سلیمان‌آباد
49. چهارطاقی گنبد کلایی
50. قلعه آشیاوآ
51. قلعه جایدر
52. محل گچ گنبد
53. محوطه والیه
54. آرامگاه ابودجانه
55. محوطه سراب حریر
56. محوطه کپنک سفید
57. تپه چیا کچکینه
58. تپه چیا ولکه
59. تپه ده‌جامی

X

1. آرامگاه حضرت اویس‌القرن
2. تپه بیردا
3. تپه جنوب دوآب
4. تپه زرین‌چقا
5. تپه شمال دوآب
6. تپه شمال مرادآباد
7. تپه شمالی گمشتر علیا
8. تپه شوربلاغ
9. تپه قلعه رضا
10. تپه کانی خیران
11. تپه کانی شریف
12. تپه گورستان سید عباس
13. تپه‌های غرب گرگابی
14. تپه خانیله
15. تپه شرق جا جان
16. تپه شوربلاغ
17. تپه علی خرم‌آباد سفلی
18. تپه قلعه کهنه کره
19. تپه مامنان علیا
20. تپه خرم‌آباد سفلی
21. تپه بان چال درکه
22. تپه کیلانور سفلی
23. تپه مامنان علیا

X

1. سیل بند چم چشمه
2. بند گلو کلات
3. سیل بند کوری
4. قنات پدری
5. برکه تل قلعه

X

1. تپه تازه‌آباد
2. تپه خالواحمد حلول
3. تپه قلای میرآباد
4. تپه کجو عزیزآباد لوشه
5. تپه گرده نو
6. تپه گوگرد
7. تپه مارش قلقله
8. تپه و گورستان درنه
9. تپه هفت کانی حلول
10. محوطه چشمه کویه خسرو باشه
11. تپه انجیر بوس
12. تپه تازه‌آباد امین
13. تپه حاجی آیینه وند
14. تپه قوزه گرده نو
15. تپه مراد خانی
16. گورستان آشی هرمیان سفلی
17. گورستان قلای دنگی
18. گورستان گرگوند هرمیان علیا
19. تپه نیرژ سفلی
20. محوطه پاروگه بانی پاریاب

X

1. قورباغه تپه
2. حمام قدیمی معاون

X

1. تپه آگاه
2. تپه ابراهیم خان
3. تپه اسفند
4. تپه باغ دلگشا
5. تپه باوله
6. تپه بیداغی
7. تپه بیژن سره
8. تپه پارسینه
9. تپه جا خرمن
10. تپه چرکس
11. تپه چشمه سنگی
12. تپه چشمه شعبان
13. تپه چشمه قره
14. تپه حیدر قلی خان
15. تپه خدائی
16. تپه دارکانی
17. تپه ده‌امام
18. تپه سمنبان
19. تپه سنگره
20. تپه سیره
21. تپه شارک
22. تپه فاضلی
23. تپه قلعه امیری
24. تپه قلعه سایه کر
25. تپه قلعه کهنه باقرآباد
26. تپه قلعه گرد
27. تپه قیطاسی
28. تپه کانی جیران
29. تپه کرد مزارع
30. تپه کلک جار
31. تپه کلگاه زمان
32. تپه کهتر
33. تپه گبری الیاسان
34. تپه گبری تازه‌آباد
35. تپه گورستان پیری
36. تپه گورستان مارانگاز
37. تپه لنجاب
38. تپه مولان‌آباد
39. تپه میان کوه
40. تپه میخوران سادات
41. تپه نعلچه
42. تپه ورداران
43. تپه ویژه
44. تپه هزارخانی
45. تپه هفت‌آشیان
46. تپه یار گله
47. محوطه کره دوشان
48. محوطه مورچه جار
49. تپه چشمه آقا
50. تپه چهار بلاغ
51. تپه سراب گلویج
52. تپه شخص
53. تپه قلعه پائین
54. تپه قلعه کهنه باغله علی
ا 55. تپه قلعه گرد
56. تپه مولان‌آباد
57. تپه میان کوه
58. تپه قیوسی
59. محوطه دره محمد علی
60. تپه آب ناز
61. تپه گرده

X

1. تپه قلاگوری فتاح بگ
2. تپه پشته امام حسن
3. تپه دلوقائر
4. محوطه چم کلینه
5. محوطه شاگه
6. محوطه عمارات کرکهرک
7. گورستان دارگره
8. تپه لربل
9. محوطه روته
10. گورستان سید حاتم
11. گورستان شیرین آب
12. تپه قلاسوزی

X

1. كاخ خسرو
2. خانه خديوي
3. خانه خواجه باروخ
4. خانه معين الكتاب
5. خانه فيض مهدوي
6. خانه سوری
7. خانه سیدین
8. خانه معتضدالدوله
9. تپه آجرپزی
10. تپه تصفیه خانه
11. تپه توبره ریز
12. تپه ده‌سواران
13. تپه سیاه‌بید سفلای
14. تپه گاوداری سیاه بید علیا
15. تپه گورستان کهریز
16. تپه‌حصار سفید
17. تپه آقا محمد
18. تپه باغ رضوان چغابلک علی رضا
19. تپه جعفرآباد
20. تپه چغا خزان
21. تپه چغا سلیمان
22. تپه چغا صفر
23. تپه چغازر دباغی
24. تپه چقاماران
25. تپه چهارزبر سفلی
26. تپه دائی چی
27. تپه درگه خلیفه قلی
28. تپه دو تپان
29. تپه رازیان
30. تپه سامره
31. تپه سراب تیران
32. تپه سراب خوزه
33. تپه سراب نیلوفر
34. تپه سرمست
35. تپه سیاه‌چغا
36. تپه سید خلیل
37. تپه شاه ولی
38. تپه شاهینی
39. تپه شیرخان
40. تپه عزیز جمینه
41. تپه قلعه شاه خانی
42. تپه قیسوند
43. تپه کالیان علیا
44. تپه کلیایی
45. تپه که لاوه
46. تپه گینوا
47. تپه مرکز آموزش
48. تپه مورچی
49. تپه نظرآباد علیا
50. تپه یک سیاه بید سفلی
51. تپه‌های سه گانه موسی روانسر
52. غار دره اشکفت
53. مجموعه تپه‌های قباق تپه
54. محوطه دره اشکفت
55. محوطه دو تپه
56. محوطه رباط
57. محوطه کاسه کران
58. تپه پاچیا (فیروزآباد سراب)
59. تپه جامه شوران سفلی (تپه ذالکه)
60. تپه جامه شوران علیا
61. تپه چغا انگلیسه (چغا نرگس)
62. تپه چغا بهار
63. تپه رضا
64. تپه روسی
65. تپه سیاه‌بید علیا
66. تپه سیاه‌علیا
67. قلعه خیبر (تپه خیبر)
68. تپه قیسوند
69. تپه میمز
70. تپه امامزاده طوسی
71. تپه بابول
72. تپه بیجانه
73. تپه تصفیه‌خانه
74. تپه ده‌سواران
75. تپه سیاه‌بید
76. تپه گورستان سیاه بید سفلا
77. تپه مراد آواس
78. تپه‌حصار سفید
79. تپه احمدآباد سفلا
80. تپه احمدآباد علیا 81. تپه اسفند ۲
82. تپه ایستگاه پمپاژ آب
83. تپه بکتش‌آباد
84. تپه بلمانه
85. تپه بیجانه
86. تپه پنج امام
87. تپه پیرامونی چغانرگس
88. تپه پیرحیاتی
89. تپه تازه‌آباد
90. تپه تکیه
91. تپه توللی
92. تپه تیلینه
93. تپه جعفرآباد
94. تپه چادرخان
95. تپه چغا کبود
96. تپه چغاسرخ
97. تپه چغاسفید
98. تپه چگینی
99. تپه چیاکو
100. تپه چیاکوه
101. تپه خانم‌آباد
102. تپه خوشینان علیا
103. تپه داراب
104. تپه دو چغای چغابلک
105. تپه ده‌اعظم
106. تپه رحیم‌آباد
107. تپه رزلانسر
108. تپه رش حکمت‌آباد
109. تپه رضالی
110. تپه زین‌الدین
111. تپه سراب
112. تپه سراب خشکه علیا
113. تپه سراب منمی
114. تپه سرتیپ‌آباد
115. تپه سفید چغا دوده
116. تپه سنقرآباد
117. تپه سه چغا
118. تپه سیاه‌بید
119. تپه سیاه‌چغا
120. تپه سیمینه سفلی
121. تپه شرف
122. تپه شفیع
123. تپه شمالی رحیم‌آباد سفلی
124. تپه علی‌آباد علیا
125. تپه عیسو
126. تپه قلعه کهنه
127. تپه قوچ علی
128. تپه قیسوند
129. تپه کاشنبه بالا
130. تپه کله سواری
131. تپه کلیایی
132. تپه کول بلاغ
133. تپه کوله حسن خان
134. تپه کهریز
135. تپه گاکیه
136. تپه گاوانه
137. تپه گاوداری شاهینی
138. تپه گل دوست
139. تپه گورستان سراب یاوری
140. تپه گورستان سفید چغا
141. تپه لله
142. تپه مورچی
143. تپه نامیوند علیا
144. تپه ناورو
145. تپه نظرآباد علیا
146. تپه نوروزآباد
147. تپه هجوم‌آباد
148. زرین‌تپه
149. مجموعه تپه‌های چیا گیوه
150. محوطه چشمه سفید
151. محوطه سالارآباد
152. محوطه شاهرخ‌آباد
153. محوطه صفی‌آباد
154. محوطه که نی پهن
155. محوطه کهریز
156. محوطه موشاخان
157. محوطه نامیوند سفلی
158. محوطه ورمنجه
159. تپه امیرآباد
160. تپه باقرآباد
161. تپه عمادیه
162. تپه عمرمل
163. تپه کمره گره
164. تپه یوان
165. محوطه حجت‌آباد
166. خانه اربابی دائی چی
167. تپه باباجان
168. تپه جلوگیره سفلی
169. تپه چیاکو
170. تپه خوشینان وسطی
171. تپه دزگران
172. تپه شاوازه
173. تپه شاهینی
174. تپه قزانچی
175. تپه قلعه گلینه علیا
176. تپه نامیوند علیا
177. محوطه میان‌کوه
178. تپه افشار
179. تپه چغا کبود
180. تپه خرده سراب
181. تپه خرنیک
182. تپه رازآور جعفرآباد
183. تپه سالارآباد
184. تپه سرکن
185. تپه سفید چغا سرکن
186. تپه شاخوشین
187. تپه شیخ عالی
188. تپه صوفی بهرام رازیان
189. تپه عمرمل
190. تپه قاقلستان
191. تپه قزانچی
192. تپه قلعه کهنه
193. تپه گمگ
194. تپه لعل‌آباد
195. تپه لعل‌آباد دشت
196. تپه مورچی
197. تپه موشاخان
198. تپه نفته
199. دو تپه
200. رباط شاه عباسی
201. پل قدیمی ماهیدشت
202. تپه آسیاب
203. تپه امله سفلا
204. تپه بابان یاور
205. تپه تازه‌آباد
206. تپه چغا قاسم
207. تپه چغاگنوژ
208. تپه خرکل
209. تپه دوتپان
210. تپه سراب
211. تپه سرکن
212. تپه سفید چغا دوده
213. تپه صوفی
214. تپه کوزران
215. تپه مگله
216. تپه‌حصار سفید
217. محوطه احمدآباد سفلی
218. تپه احمدوند
219. تپه تاسور جان
220. تپه ریکا
221. محوطه خوشینان وسطی
222. محوطه شاهرخ‌آباد
223. تپه اسفند
224. تپه جهان‌آباد
225. تپه چاررضا
226. تپه چغازرد
227. تپه دو چغا
228. تپه سورنی سفلا
229. تپه شاه خانی
230. تپه شرق اسماعیل کل
231. تپه شیخ لا
232. تپه غلام
233. تپه مرادآباد
234. تپه نخود
235. تپه نظرآباد
236. تپه سبز
237. تپه شاهرخ‌آباد
238. تپه نخود
239. تپه چغا قاسم
240. تپه کمرخان
241. تپه چغا سفید
242. تپه سراب خشکه علیا

X

1. آسیاب افشارآباد
2. آسیاب بان گوری
3. پل زکی
4. تپه آقایی
5. تپه تنگلانه
6. تپه دارتوت
7. تپه سراب قنبر
8. تپه شنقال
9. تپه شهباز
10. تپه طلا
11. تپه علیرضا وندی
12. تپه نظرعلی بگ
13. گورستان باستانی بهرام‌وندی
14. گورستان پاون مکر
15. گورستان چشمه غلامی
16. گورستان چم سورک سفلی
17. گورستان درگه
18. گورستان روته ون
19. گورستان سماوات
20. گورستان علیرضاوندی
21. گورستان کله جوب سفلی
22. محوطه باپیر
23. محوطه چشمه پهن فریدون
24. محوطه چشمه غلامی
25. محوطه روبابان کوچک
26. محوطه کاسه کران
27. محوطه می‌رمینگه علیا
28. محوطه هفت چشمه جهانشاه
29. محوطه هوشیار چله
30. تپه آقابرار
31. تپه توران شهر
32. تپه چشمه مورینه
33. تپه چیابرز کوچک
34. تپه چیاولگه
35. تپه خالوخالو
36. تپه رشمینه
37. تپه روبابان بزرگ
38. تپه روبابان کوچک
39. تپه سراب مورت جنوبی
40. تپه سرتیتان
41. تپه شاه پریان
42. تپه طلا
43. تپه قاسم‌آباد
44. تپه قلاع هوشیار چله
45. تپه قلانقوره
46. تپه قورگوری
47. تپه کاسه کران
48. تپه کلکینه
49. تپه کله شک
50. تپه گاومیش چران
51. تپه گردل چیا
52. تپه گوری
53. تپه مرجان بابا مراد
54. تپه مرجان بابا مراد
55. تپه مرجان قیطول
56. تپه مورت سبز
57. تپه هوشیار چله
58. ساختمان حاکم نشین کاسه کران
59. قلعه بلاله
60. گورستان باستانی گلایره
61. گورستان کاسه کران
62. گورستان مرجان بابا مراد
63. محوطه اول ویار
64. محوطه بان بست
65. محوطه بان قلعه
66. محوطه بان میان
67. محوطه تازه‌آباد
68. محوطه جابر
69. محوطه چالاو وارگه
70. محوطه چشمه پهن فریدون
71. محوطه چشمه سنگی
72. محوطه چم سورک سفلی
73. محوطه داربادام
74. محوطه دره یابو
75. محوطه سرمله دره یابو
76. محوطه سیاگل
77. محوطه سید نازه
78. محوطه شلین
79. محوطه شهرک صنعتی
80. محوطه شیرزادی
81. محوطه علیرضاوندی
82. محوطه فتح الله
83. محوطه قاسم‌آباد
84. محوطه قلعه شلین
85. محوطه کارگاه سنگ شکن
86. محوطه کاسه کران
87. محوطه کلکینه
88. محوطه کله شک
89. محوطه گرماب
90. محوطه گندآب
91. محوطه مورت سبز
92. تپه توران شهر
93. تپه گچینه
94. محوطه تازه‌آباد
95. محوطه چاه دوازده امام
96. محوطه چشمه سنگ‌چین
97. محوطه کاسه کران
98. محوطه گاومیش چران
99. تپه گرگه چیا
100. تپه گوری علیرضاوندی
101. تپه می‌رمینگه سفلی
102. تپه ناوچیای با پیر
103. محوطه بیگ رضایی
104. محوطه تازه‌آباد
105. محوطه چم سورک سفلی
106. محوطه سرتزن
107. تپه چیا باغ
108. تپه چیا مراخان
109. تپه دولنگان
110. تپه گوران
111. تپه بان گوری

X

1. پناهگاه صخره‌ای حسین آباد
2. پناهگاه صخره‌ای قیسوند
3. پناهگاه صخره‌ای زرده بوچک
4. غار آوه زا
5. غار تنگزین
6. غار قیسوند
7. غار مرخداداد
8. غار مرل اشکفت
9. تپه ارو (عرب)
10. تپه بزن‌آباد علیا
11. تپه بله سان
12. تپه پاکوه
13. تپه پاگر چم بتان علیا
14. تپه جنوب روستای رایگان
15. تپه جهانشاه قیطول
16. تپه چغا خزینه گنجوان
17. تپه چغا گل گه
18. تپه حمام کهنه
19. تپه داروی
20. تپه ده‌کاو
21. تپه ده‌کهنه
22. تپه روتوند قیطول
23. تپه رهوت گاه
24. تپه زیر خرمنجاه
25. تپه سرسل پریوه سفلی
26. تپه سرکمر
27. تپه عظیم
28. تپه فراش قدیم
29. تپه قارلق
30. تپه قلاکمند بگ پاسار
31. تپه قلعه دزد بر هرسین
32. تپه قلعه محمد علی سنجابی
33. تپه کسکان
34. تپه کلاو سعدوند سفلی
35. تپه کمره قمبلیژه
36. تپه کود (کبود)
37. تپه گرگوند
38. تپه گورستان سکاوند علیا
39. تپه گورستان کاشانتو
40. تپه میدان
41. تپه و گورستان عزیزآباد
42. تپه هله بگ
43. غار چناران
44. قنات کهریز
45. کتیبه پاقباله
46. گورستان چغا سعید
47. گورستان چهر
48. گورستان سرکمر
49. گورستان سرماج
50. گورستان شاه‌آباد
51. گورستان که رنگی
52. تپه برزه گلوم قمبلیژه
53. تپه خان کلی انجیرک
54. تپه دامنه کوه چلل
55. تپه دوچغای
56. تپه زیر قبرستان
57. تپه سرنجه
58. تپه شادآباد سفلی
59. تپه شیران بیشه
60. تپه صحبت‌آباد
61. تپه عماد الدوله برناج
62. تپه غلام گوهره
63. تپه کینی چمن
64. تپه مله ولی
65. تپه نجو بران
66. گورستان چغا صید مراد
67. گورستان گوج کوو
68. محوطه بیستون
69. تپه برآفتاب پریوه
70. تپه پشت خورتاو
71. تپه تمرگ
72. تپه چغا چم گله
73. تپه داروی
74. تپه روستای پاسار
75. تپه قشلاق
76. تپه کارخانه شن و ماسه چهر
77. تپه کهریز سفلی
78. تپه کینی همه گه
79. تپه گرگه چال
80. تپه لته چغا
81. تپه مروت چم تبان
82. تپه نهمتان سرانجیرک
83. تپه ورمرل
84. گورستان سعدوند علیا
85. پل چهر
86. تپه دوچغا
87. گوردخمه برناج (فرهاد کن)
88. گوردخمه سراب بادیه
89. تپه چغا سرانجیرک
90. آرامگاه شیخ اسحق هریسی
91. گورستان الیاس‌وند علیا
92. گورستان بابازید
93. تپه قدیم بلوردی
94. تپه و گورستان شمس‌آباد
95. گورستان باولین
96. گورستان بزن‌آباد
97. گورستان چم سیری
98. گورستان چهر
99. گورستان قریل
100. گورستان قیسوند
101. گنج‌دره
102. تپه پل بزرگ
103. تپه چال چال
104. تپه حمیل گوهره
105. تپه شادآباد - کد
106. تپه قوز یوند
107. تپه مووه دره
108. تپه نازلیان
109. تپه نجو بران
110. تپه گورستان گوج کو
111. گورستان دهنو سکاوند