کارشناسی ارشد  مهندسی سازه از دانشگاه فنی تهران- سال ۱۳۷۰

سوابق آموزشی

۱) مدرس دانشکده هنر  و معماری دانشگاه آزاد  از سال ۱۳۷۲ لغایت اکنون 

۲) مدیر عامل مرکز معماری ایران

 سوابق کاری و پروژه های اجرایی :

۱) پروژه بازسازی کامل هتل ۵ ستاره آزادی با همکاری شرکت کتیک CATIC و مشاور اینترتکنو(Intertecno)

در قالب قراردادی EPC با مساحت ۵۵۰۰۰ متر مربع در ۲۸ طبقه

شامل : مقاوم سازی با استفاده از دمپر و CRFP

بازسازی کلیه سیستم های تاسیساتی

بازسازی معماری داخلی و نما بطور کامل

۲) اجرای باز سازی هتل اوین در تهران شامل افزایش سطح و تاسیسات معماری داخلی

۳) اجرا و سرمایه گذاری پروژه های مسکونی متعدد از جمله پروژه ولنجک با مساحت ۴۵۰۰ متر مربع و پروژه فخر آباد با مساحت ۲۵۰۰ متر مربع

۴) عضو هیئت مدیره شرکت اسکان و اجرای پروژه های مختلف از جمله

-  ایستگاه مترو رسالت

-  پروژه آزاد راه زنجان- تبریز منطقه ۴

-  پروژه استحصال زمین از دریا در عسلویه

تالیفات:

کتاب ایستایی و فن ساختمان انتشارات مرکز معماری ایران - سال چاپ ۱۳۹۰