-->
-->

تلفن مستقیم دپارتمان معماری:۰۹۹۱۳۹۱۳۶۰۲

تلفن مستقیم دپارتمان نرم افزار:۰۹۹۱۳۹۱۳۶۰۴

تلفن مستقیم دپارتمان نظام مهندسی و حرفه و ساخت:۰۹۹۱۳۹۱۳۶۰۳


نشانی: تهران -خیابان شهید بهشتی- خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه دهم - پلاک 18 - مرکز معماری ایران

تلفن های تماس:

43913000

1444 8873 021

3644 8873 021

فکس:

89780220 021


تلفن مستقیم دپارتمان معماری:۰۹۹۱۳۹۱۳۶۰۲

تلفن مستقیم دپارتمان نرم افزار:۰۹۹۱۳۹۱۳۶۰۴

تلفن مستقیم دپارتمان تحصیلات تکمیلی: 09352250345

تلفن مستقیم دپارتمان نظام مهندسی و حرفه و ساخت:۰۹۹۱۳۹۱۳۶۰۳روابط عمومی : (داخلی ۱۲۰) pr@iacenter.ir


دپارتمان تحصیلات تکمیلی و اسکیس :(داخلی ۱۰۵ و ۱۰۶) - arshad@iacenter.ir
دپارتمان نرم افزار :(داخلی ۱۱۳) - narmafzar@iacenter.ir
دپارتمان حرفه و ساخت :(داخلی ۱۱۴) - nezam.mohandesi@iacenter.ir
دپارتمان شهرسازی :(داخلی ۱۳۶) - shahrsazi@iacenter.irفرم تماس با مدیریت
نام : *
نام خانوادگی : *
تلفن : *
ایمیل: *
پیام : *