لرستان
 

پیشینه تاریخی استان لرستان
استان لرستان یکی از استان‌های غربی ایران است,  خرم‌آباد مرکز ان است. این استان ۲۸٫۲۹۴ کیلومتر مربع مساحت و بیش از یک میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار نفر جمعیت دارد.
لرستان سرزمینی کوهستانی است و غیر از چند دشت محدود، سراسر آن را کوههای زاگرس پوشانده‌است ،لرستان به لحاظ اقلیم و هواشناسی یک استان چهار فصل است و دارای آب وهوای متنوعی است، این تنوع از شمال به جنوب و از شرق به غرب کاملا محسوس است.زمستان هنگامی که در شمال لرستان برف و کولاک ادامه دارد قسمتهای جنوبی آن دارای هوایی مطبوع و بارانی است.. 
بر اساس یافته‌های باستان شناسی این منطقه یکی ازنخستین سکونتگاه‌های قدیمی بشر است و مفرغ لرستان از شهرت باستان‌شناسی زیادی برخوردار است.پیش از رسیدن قوم ماد ساکنان لرستان اقوامی مانند کاسی‌ها، الیپی‌ها، لولوبیان و عیلامیها، بودند. لرستان به عنوان بخشی از سرزمین ایران شاهد مهاجرت قبایل آریایی بوده‌است. قوم ماد به غرب ایران کنونی از جمله مناطق لرستان کنونی کوچ کرده‌اند. مادها پس از ورود به زاگرس اقوام ساکن آنجا یعنی کاسی‌ها، الیپی‌ها، لولوبیان و عیلامیها و دیگر اقوام آسیایی را در خود حل کردند و زبان ایرانی خود را در منطقه رواج کامل دادند. منطقه لرستان پس از حمله اعراب به ایران، با نام‌های گوناگونی چون جبال، لر کوچک، پیشکوه و لرستان فیلی نیز شناخته می‌شده‌است. لرستان نامی تاریخی برای سرزمین و سکونتگاه مردم لر است. این منطقه در طول تاریخ به مناطق مختلفی تقسیم شده‌است که از جمله آن می‌توان به پیشکوه و پشتکوه اشاره کرد.

 

 

ازنا
الیگودرز
بروجرد
پل‌دختر
دورود
دوره
دلفان
سلسله
خرم‌آباد
کوهدشت
X

1. تپه آغ داش
2. تپه اکبرآباد
3. تپه انتکا
4. تپه اولاگلال
5. تپه پنج زوج
6. تپه تاجی‌آباد
7. تپه تیغستون
8. تپه تیغی
9. تپه چغازاد
10. تپه چغازاغه
11. تپه چغالته
12. تپه چغاموشان
13. تپه حسین‌آباد
14. تپه دالو
15. تپه درازه
16. تپه دره تخت
17. تپه دو تپه شرقی
18. تپه رنگرز
19. تپه رودخانه شرقی
20. تپه زیر بید
21. تپه شاه
22. تپه شیخ ابراهیم
23. تپه فرزیان
24. تپه قلاع بردی
25. تپه قلاع گپ
26. تپه قلعه گاویار علیا
27. تپه کلبر
28. تپه کنار خط آهن ازنا گرجی
29. تپه کوچک فین
30. تپه گاو بار سفلی
31. تپه گاو سارا
32. تپه گلمبه
33. تپه گنجه
34. تپه گورستان گنجه
35. تپه مد باقربگ
36. تپه مرادآباد
37. تپه مرزیان
38. تپه مش امیر
39. تپه منیرآباد
40. تپه ناجی‌آباد
41. تپه نفرون
42. تپه ور آسیاب
43. تپه ولمه
44. تپه هشه‌بید
45. تپه هندرسلطان‌آباد
46. تپه برزو
47. تپه برزین‌آباد
48. تپه پشت محبس
49. تپه تیغستون
50. تپه تیغی
51. تپه چشمه شامد
52. تپه چشمه مهدی
53. تپه دو تپه غربی
54. تپه زرین
55. تپه سبز سیدآباد
56. تپه کاعد محمد
57. تپه گاو بار علیا
58. تپه گاور سار
59. تپه گورستان شنگان
60. تپه گوگده
61. تپه مدآباد
62. تپه مرخ
63. تپه ولمه
64. گاو تپه بار علیا
65. تپه پاچغا
66. تپه حسین قلی
67. تپه گنجه
68. تپه گورستان دوبلوکان
69. تپه تیغی
70. قلعه اربابی روستای سیدآباد
71. تپه مرخ
72. چال چغا
73. تپه مرخ

X

1. تپه کیورز امیرآباد (آتشکده)
2. تپه بالاده
3. تپه بردبناب
4. تپه برم
5. تپه برناآباد
6. تپه خرمن جاخاک پتیه
7. تپه دره ارجنک
8. تپه دل زه
9. تپه زوردزار
10. تپه سنگر رضا خانی
11. تپه فیروزآباد (گلیله)
12. تپه طاسل
13. تپه طلا شور قدبرا
14. تپه قلاکهنه دوزان
15. تپه کیورز جلوگیر
16. تپه مرادآباد فین
17. تپه‌های فیروز آباد
18. تپه‌های یک و دو کانه سرخ
19. محوطه بدرآباد
20. محوطه برآفتاب
21. محوطه جو بالا
22. محوطه چاله چنار
23. محوطه خرمن دهگاه
24. تپه ازناملمک
25. تپه خرسیان (خرسیون)
26. تپه دهله
27. تپه ماستی قلعه
28. تپه پشت قلعه
29. تپه سرگر
30. تپه قلعه برآفتاب کرکبود
31. تپه کلا ده کهنه
32. محوطه قلعه مورچه
33. تپه چقاوقفی
34. محوطه چشمه کرکبود
35. محوطه کرکبودکهنه
36. قلعه باجول آب باریک
37. قلعه ناکام
38. تپه توکه مازه پیان
39. تپه دول آسیاب
40. سد دختر کزنار
41. تپه قلعه پاچه

X

1. بنای امامزاده جعفر
2. تکیه حاج محمود نکویی
3. خانه هجری
4. مسجد رنگینه
5. آب‌انبار مسجد
6. آرامگاه دو خواهران
7. آرامگاه شیخ محمد ابراهیم مجتهد
8. باغ همایونی
9. پل قلعه حاتم
10. تکیه حاج محمد علی روغنی
11. تکیه موثقی
12. خانه افتخارالاسلام طباطبایی
13. خانه سلطانی
14. خانه صدر زاده نبوی طباطبایی
15. خانه گودرزی
16. خانه همایونی
17. خانه مصری
18. مسجد امیرالمومنین
19. دبیرستان پهلوی بروجرد
20. پل چالان چولان

X

1. پناهگاه صخره‌ای آوتاف
2. پناهگاه صخره‌ای اشکفت دردیا
3. پناهگاه صخره‌ای اشکفت دوم بابا بهرام
4. پناهگاه صخره‌ای اشکفت کاوه کالی
5. پناهگاه صخره‌ای بن بازه
6. پناهگاه صخره‌ای تنگ پشت وره زرد
7. پناهگاه صخره‌ای چول
8. پناهگاه صخره‌ای دراشفکت دومی
9. پناهگاه صخره‌ای دردیا
10. پناهگاه صخره‌ای ریز هل
11. پناهگاه صخره‌ای سرگرته
12. پناهگاه صخره‌ای شاپور
13. پناهگاه صخره‌ای طول کش
14. پناهگاه صخره‌ای قلعه زنجیر
15. پناهگاه صخره‌ای والی
16. محوطه پیرمار
17. آسیاب پشت تنگ
18. آسیاب کرفه
19. تپه باغ جایدر
20. تپه بلمسکو
21. تپه بن زوره
22. تپه تخته‌شیر
23. تپه چفت
24. تپه حسین
25. تپه خرسدر
26. تپه کلک بابا بهرام
27. تپه واشیان
28. تپه هلوش
29. قلعه دو کوهه
30. گنبد عالی گیژان (عالی گیژو)
31. گورستان هفت چشمه ریز هل
32. محوطه بابا خوارزم
33. محوطه بن درکی
34. محوطه تپه گچی
35. محوطه دو کوهه
36. محوطه رنگین بان
37. محوطه سه داران
38. محوطه کرفه
39. محوطه کلک چم مهر
40. محوطه میدان بزرگ
41. پناهگاه صخره‌ای فرکش
42. قبرستان کرفه
43. گورستان تنگ لیلم
44. گورستان چشمه کیوتنگ
45. محوطه گورستان گر زور
46. محوطه و بنای آخوررخش
47. پناهگاه صخره‌ای زردی دراشکفت
48. تپه چناره
49. تپه لیت بر
50. تپه می‌گرو
51. قلعه آبشوره
52. قلعه برآفتاب چمشک
53. قلعه خلیل اکبر
54. گورستان چاله
55. گورستان خضر
56. گورستان دم ژلو
57. گورستان طاق ملک حسین
58. محوطه بن قمر
59. محوطه دردیا
60. محوطه زعفران
61. محوطه قلایچه
62. محوطه قلعه بردی
63. غار اسکندری
64. گورستان بادامکی
65. آسیاب‌آبی چال کل
66. پل تلخاب
67. تپه بن درکی
68. تپه بن عباس مهدی
69. تپه گور غوری
70. تپه ملیم دول
71. چهارطاقی او طاق
72. قلعه پاعلم
73. گورستان گول
74. محوطه پیر کره
75. محوطه خضر
76. محوطه قلعه بردی
77. محوطه مالگه چوبتراش
78. قلعه کوش خران (خروش)
79. گنبد بابازید (بویزه)
80. آسیاب دم ژلو
81. آسیاب کرفه
82. آسیاب گل گل
83. تپه تیمورآباد
84. حوض سنگی سیل باغ گل گل
85. کاروانسرای می‌شوند
86. آرامگاه طاق پینوه
87. آرامگاه طاق شفیع
88. آرامگاه طاق گورستان مله
89. قلعه اسفندیار
90. پناهگاه صخره‌ای ولیعصر
91. تپه کنی مهدی
92. محوطه کلک اسد مراد
93. تپه چناره
94. محوطه قلا
95. تپه چاه آب
96. تپه دول گپ
97. گورستان تخته شیر
98. گورستان کرف کوه
99. محوطه غوت
100. غار پله
101. محوطه کلک عیسی

X

1. تپه ازنا
2. تپه امیرآباد
3. تپه بهرام‌آباد علیا
4. تپه پیرآباد
5. تپه تنوردر (هفت امامزاده)
6. تپه خرمن جا کاغه
7. تپه دره‌ای سفلی
8. تپه دره‌ای علیا
9. تپه دره‌ای سفلی
10. تپه روستای گوشه پل
11. تپه سانبدان
12. تپه سبز تنوردر
13. تپه سندرکان
14. تپه سیاهکله
15. تپه صید عالی
16. تپه عسگر
17. تپه قلاخرنه
18. تپه قلعه جهانگیر
19. تپه کا محمد رضا
20. تپه کلی یه
21. تپه گاو کشه
22. تپه لبان
23. تپه مزارستان کهنه
24. تپه مفریجه
25. تپه مهرعلی خان ژان
26. تپه مین مرغزار
27. تپه ناصرالدین
28. تپه ورقلا
29. تپه چال سیلاخور
30. تپه دول داریاب
31. تپه قلاتنوردر
32. بال تپه سی
33. تپه اسپی کلنگانه
34. تپه بادی یوسفی
35. تپه برآفتاب دراز
36. تپه بیدسا
37. تپه پا گیرچ 38. تپه پنج چاهی -
39. تپه ته زمین چاله گاو کشته
40. تپه خرمن جا
41. تپه دخترو
42. تپه دره حسین علی
43. تپه دوغول
44. تپه دیمزار ککو
45. تپه رشیدآباد
46. تپه ریقل
47. تپه زرگران
48. تپه زقزار
49. تپه سراب همیانه
50. تپه سرپله
51. تپه سرمله قنات
52. تپه سنگر پاپیان
53. تپه عالی
54. تپه علی‌آباد
55. تپه فتح عالی
56. تپه قلاحاجی چمنار
57. تپه کن طویله
58. تپه گورستان چقا بهرام
59. تپه لیزار
60. تپه مزارستان دریژان علیا
61. تپه میان تپان
62. تپه نثار خان وردی
63. تپه نیله سفید
64. تل کوزرگران
65. محوطه عزیزآباد کوچک
66. تپه امامزاده بی نام تنوردر
67. تپه داربلوط
68. تپه زیرده کاغه
69. تپه گله راه
70. تپه ممطلا
71. تپه مین مرغزار بهزادآباد
72. حمام افراونده
73. تپه حاج علی
74. تپه سرپله دو غول کا محمد رضا
75. تپه قارچی
76. تپه قوربچه کامحمدرضا
77. تپه گرگلان
78. تپه چهار برجی دایی چی
79. تپه خرمن جا
80. تپه سرکمریا
81. تپه احمد مرده
82. تپه حشمت‌آباد
83. تپه مین مرغ بهاءالدین
84. امامزاده سلیمه خاتون
85. حمام چوبدار علیا
86. حمام دوخواهران
87. حمام عالم‌آباد
88. حمام ینگ حسین
89. تپه جنگ جا
90. تپه دره سر
91. تپه کدی
92. تپه کوره
93. تپه کولی
94. محوطه روباه چالانچولان
95. تپه پیرابراهیم
96. تپه عزیزآباد کوچیکه
97. تپه قوربچه سنگر
98. تپه ممقلی
99. تپه اسپی
100. تپه چشمه استل حاج علی
101. تپه علی‌آباد
102. تپه کن طویله
103. تپه عربان

X

1. پل کشکان
2. قلعه مخروبه و پل مخروبه مهم کنگان
3. قلعه تاریخی سزلب ناوه کش
4. امام زاده باباعباس
5. امام زاده حیات الغیب
6. تپه دلبر سادات
7. تپه قبر سکینه ژری ژبان
8. تپه برکه

X

1. تپه دوری جار
2. تپه آرامگاه نوح نبی
3. تپه ایمان‌آباد پائین
4. تپه توپخانه
5. تپه چغا قمر
6. تپه چیا خشه
7. تپه چیا نظام
8. تپه چیاموره
9. تپه چیامهره
10. تپه حسن‌آباد سنجابی
11. تپه زالی دوآب
12. تپه زرین جو
13. تپه سیکوند
14. تپه گندم بان (حبیب وند)
15. تپه ولی‌آباد کوله مرز
16. تپه پشت تنگ دوستعلی
17. تپه پشت داریل
18. تپه توره ریز تنگ پری
19. تپه چیا خسروخانی
20. تپه چیا غلامعلی
21. تپه چیابالاجو
22. تپه ریسه
23. تپه سرآب احمدوند نور علی
24. تپه گنبد میران بیگ (گمه می‌رومبگ)
25. تپه مراد آباد نورعلی
26. تپه مردآویز
27. تپه نام چیا
28. تپه هزار منی
29. غار اسب
30. تپه ایمان‌آباد بالا
31. تپه بابا محمد سنجابی
32. تپه زلیوا
33. تپه شرف ده کبود
34. تپه شهبازآباد
35. تپه گلباغی
36. پل گرمابه
37. تپه پاچیا
38. تپه چیا نسه
39. تپه ورشون (گلباغ)
40. تپه چیا حسین خانی
41. تپه شهن‌آباد
42. تپه مراد ویسی
43. تپه حسن گاویار
44. تپه کفراج

X

1. غار مرکردل
2. تپه پاچیا تملیه
3. تپه چیا جی جو
4. تپه چیا خزینه
5. تپه چیا دهنو
6. تپه چیا ریخله
7. تپه چیا کاظم‌آباد
8. تپه چیا گل گل
9. تپه دره زخال
10. تپه دم باریکه
11. تپه ده‌خراوه
12. تپه سر گورستان هر باخ
13. تپه سلطان مشرق
14. تپه سه پسان
15. تپه سیل
16. تپه شاه سمین
17. تپه عادل‌آباد
18. تپه قور بچو سالیانه
19. تپه قی گر
20. تپه کلک پیر محمدشاه
21. تپه کمر سیاه علیا
22. تپه گردله
23. تپه گل زرد
24. تپه گنی تویرک
25. تپه گون کاور
26. تپه ولی‌آباد امرایی
27. زیارتگاه سید محمد
28. قلعه کچکه
29. گورستان بایر
30. گورستان گریران سفلی
31. گورستان گل زرد
32. محوطه آهنگران علیا
33. محوطه پاچنار
34. محوطه دارمرو
35. محوطه دراوبردبل
36. محوطه سرآب امارتی امیر
37. محوطه سه پسان
38. محوطه و تپه کل گنجی
39. محوطه و گورستان پیر محمد شاه
40. محوطه و گورستان پیری جرد
41. تپه بتکی
42. تپه سیل (تپه سد)
43. تپه گریران
44. تپه اولاد علی
45. تپه پا چیا ربی‌آباد
46. تپه پا چیارومشته
47. تپه تخت سلیمان
48. تپه جوبهرامی
49. تپه چال زر
50. تپه چیا بل
51. تپه چیا درکه
52. تپه چیا صفر
53. تپه رووا
54. تپه شهسوار
55. تپه علی ویسی
56. تپه قلعه چنگیزی
57. تپه قور بچو آهنگران
58. تپه قور بچو پیر محمد شاه
59. محوطه دره ماران
60. محوطه ژیرری
61. محوطه عباس علی
62. محوطه کلو شل
63. محوطه میوله کلنگ
64. محوطه هوردیمه
65. پل آذر
66. غار چنار
67. غار مرکلنگ
68. تپه تیموری سوری علیا
69. تپه چک شه کرم
70. تپه چیا درکه
71. تپه چیا نیازآباد
72. تپه ده‌آقا
73. تپه زیر طاق دوآب
74. تپه کرت‌آباد
75. تپه گورستان قاسم
76. محوطه پاچیا تملیه
77. محوطه کوی خاله
78. محوطه موسی‌آباد

X

1. آرامگاه خضر زنده
2. کاروان‌سرای گوشه شهنشاه
3. غار قمری
4. ساختمان دانشگاه محوطه قلعه
5. باشگاه افسران و باغ ارم
6. باغ فلاحت (ایستگاه کشاورزی)
7. ساختمان بانک تجارت
8. پل صفوی
9. کاروانسرای صید رضا
10. حمام کوچک (آقا رحیم)
11. حمام گپ (حمام آسیا)
12. خانه آخوند ابو
13. خانه پورابوالقاسمی
14. خانه کشفی
15. زورخانه طیب (حمام بالایی)
16. کتیبه ومعماری سنگی حوض موسی
17. کوره آجرپزی قدیم باغ نو
18. گرمابه نویی (کتابخانه شهید مطهری)
19. مسجد توسلی
20. قلعه فلک الافلاک
21. مناره آجری
22. پل شکسته سرطاق ساربان
23. گرداب سنگی خرم آباد

X

1. پناهگاه صخره‌ای بردبل
2. پناهگاه صخره‌ای پشت باغ
3. پناهگاه صخره‌ای پلکونه
4. پناهگاه صخره‌ای تنگ تاوی
5. پناهگاه صخره‌ای چوکله
6. پناهگاه صخره‌ای درمر برآفتاب
7. پناهگاه صخره‌ای درمره
8. پناهگاه صخره‌ای درون زرد
9. پناهگاه صخره‌ای درون کل
10. پناهگاه صخره‌ای دره قلا جوقه
11. پناهگاه صخره‌ای دره هوله
12. پناهگاه صخره‌ای سرنجی
13. پناهگاه صخره‌ای شاداب کوه
14. پناهگاه صخره‌ای قلا پشته
15. پناهگاه صخره‌ای قلاللون
16. پناهگاه صخره‌ای کل آسین
17. پناهگاه صخره‌ای کلک رو
18. پناهگاه صخره‌ای گندابه
19. پناهگاه صخره‌ای لمری
20. پناهگاه صخره‌ای مرنازار
21. پناهگاه صخره‌ای ورزرد
22. غار برآفتاب نالشکنه
23. غار دارابی
24. غار درمر برآفتاب
25. غار درمره
26. غار شادابکوه
27. غار قلا پشته
28. غار قلاژیان
29. غار کلک رو
30. غار مرپله قدیم
31. غار ور مر
32. محوطه تنگ بره
33. آرامگاه سهل‌الدین (سهل نایو)
34. پل سی پله
35. تپه بابا گرد علی
36. تپه برآفتاب
37. تپه چشمه میرزا
38. تپه چغا آملا
39. تپه چله خانه
40. تپه چیا بل چم کبود
41. تپه چیا خندق
42. تپه چیا دیمه
43. تپه چیا زینل
44. تپه چیا سی
45. تپه چیا کره کال
46. تپه چیاخنجر
47. تپه درامار
48. تپه درکه
49. تپه ساری
50. تپه سر آسیابان
51. تپه سیاه‌پله
52. تپه شیرقلی
53. تپه صحرا
54. تپه عمولان بازوندی
55. تپه قلایوسف
56. تپه قلعه نظرعلیخان
57. تپه کپ تین شوراوه
58. تپه کلک مهکی
59. تپه کمیر مالمیر
60. سد تنگ دره گراز
61. گورستان دربن کاو
62. محوطه برقه چال
63. محوطه سفر خونی
64. محوطه مته مه
65. محوطه هزار مه نی
66. تپه بردگلوامار
67. تپه کفتارلان
68. تپه گل زرد
69. پناهگاه صخره‌ای سرکوره
70. پناهگاه صخره‌ای ورمر
71. محوطه سرخ دم
72. تپه آب برده
73. تپه آسو
74. تپه آونم
75. تپه القاسی
76. تپه بابا گرد علی
77. تپه برداسپی
78. تپه برزکل والی
79. تپه برزگلو
80. تپه بگ لر
81. تپه بلین جاده
82. تپه بهرام بیگی
83. تپه پشت تنگ سیاب
84. تپه جشمه سفید
85. تپه جنوب فرودگاه
86. تپه چالگه
87. تپه چم آسن
88. تپه چم کبود
89. تپه چه عزیزبگ
90. تپه چیا بساط
91. تپه چیا چالگه
92. تپه چیا درویشی
93. تپه چیا زر
94. تپه چیا سبز
95. تپه چیا نوم باخی
96. تپه چیاکچکینه
97. تپه چیاگجره
98. تپه خرمن جا
99. تپه خیره نساری
100. تپه داربره
101. تپه دارتی
102. تپه دم قلمه
103. تپه ده‌ور پشت‌تنگ
104. تپه ده‌ور
105. تپه ده‌ور برافتاو
106. تپه سر قلا
107. تپه سر گچ
108. تپه سرچیا
109. تپه سرده ور
110. تپه سون قصاو
111. تپه سه خون کشیا
112. تپه شهر ویرون
113. تپه فرودگاه
114. تپه قبر محمد مراد
115. تپه قلادربن کاو
116. تپه قلادز
117. تپه قلاعیدی
118. تپه قلاکوشکی
119. تپه قلی جان
120. تپه قوله
121. تپه کاکاوند را
122. تپه کال باخ
123. تپه کولاژدم کوه
124. تپه کین آو
125. تپه گل سرخ
126. تپه گل گاورا
127. تپه مراد علی
128. تپه مرده زما
129. تپه مرده شورخونه
130. تپه مومکی
131. تپه مهره کن
132. تپه میربگ
133. تپه میرزا سلیم
134. تپه نزله حسین بگ
135. تپه نم بن
136. تپه ورمله
137. قلعه گراب
138. مجموعه تنگ کبود
139. مجموعه مرخری
140. محوطه خیلان بره
141. محوطه دربن کاو
142. محوطه کوچک گله له ته تیر
143. بقایای کاخ ساسانی
144. تپه چیا خریوی
145. تپه صحرا
146. تپه نزه کن
147. تپه چیا پاچه خیارون
148. محوطه جنوب تنگه سفر وه گ خیارون
149. محوطه خوادای
150. محوطه قویله
151. تپه تازه‌آباد
152. تپه چشمه رجب
153. تپه چقا پوکه
154. تپه چیا حسننی
155. تپه چیا رسول
156. تپه چیا زرگران
157. تپه چیا سه دی
158. تپه چیا کره کال
159. تپه چیا گرده له مافی
160. محوطه سه فوری
161. محوطه کله شیر مه قویلون
162. تپه دره حموم
163. تپه ور بورک