مدرس دروس :
مدیریت و تشکیلات کارگاهی و مواد و مصالح
سوابق تحصیلی :
کارشناسی معماری سبلان اردبیل
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت با رتبه 9 کنکور
سوابق آموزشی :
تدریس دروس مدیریت و تشکیلات کارگاهی و مواد و مصالح و مشاور تحصیلی مرکز معماری ایران
تدریس در سیستم های ساختمانی
استادیار درس استاتیک کاربردی دانشگاه تهران
سوابق حرفه ایی :
دفتر معماری هال در خصوص همکاری فاز یک و دو
طراحی فضاهای مسکونی – اداری و تجاری
برنده مسابقه طراحی میدان وحدت اردبیل
برنده مسابقه یادمان شهدای گمنام
دفتر معماری نشان در خصوص طراحی فاز دو و برنامه ریزی و مدیریت پروژه
دفتر معماری سام در خصوص طراحی و برنامه ریزی و مدیریت پروژه
طراحی و نظارت کارخانه سحر خودرو
مدیریت پیمان مسجد پنج تن ال عبا به متراژ 3500 متر مربع
پروانه طراحی معماری پایه سه از سازمان نظام مهندسی تهران
طراحی و اجرای پروژه فروشگاه پوشاک خانواده 400 متر مربع