ثبت نام آنلاین

ویژگی های دوره بازسازی ( از طراحی تا اجرا):
۱- طراحی یک پروژه واقعی بازسازی توسط دانشجویان همراه با کرکسیون های معماری، سازه و تاسیسات
۲- آشنایی با روند اجرایی پروژه های بازسازی به صورت عملی
۳- ارائه مباحث قراردادی در پروژه های بازسازی و تنظیم قرارداد بازسازی توسط دانشجویان و کرکسیون استاد
۴- آشنایی با تاثیر سازه و تاسیسات در روند اجرای پروژه های بازسازی
5-بازدیدهای دوره: 
بازدید حضوری از شوروم های مصالح
بازدید حضوری از یک پروژه بازسازی نمونه
بازدید مجازی از پروژه های در حال اجرا